گاز کربنیک صنعتی (Industrial Carbon Dioxide) در واقع یک گاز شیمیایی است که به صورت صنعتی تولید می‌شود. این گاز به صورت طبیعی در هوا وجود دارد ولی معمولاً از منابع صنعتی تولید می‌شود. این گاز از طریق تولید برق، تولید فولاد و آهن، تولید سیمان، پالایش نفت و بسیاری از صنایع دیگر به صورت صنعتی تولید می‌شود.

گاز کربنیک صنعتی در بسیاری از صنایع به منظور مصارف مختلف استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای اصلی آن در تولید نوشابه و سایر نوشیدنی‌هاست. این گاز به عنوان یک عامل کربنه‌بندی به نوشابه اضافه می‌شود تا آن را بازدم‌ناپذیر کند و ماندگاری بیشتری به آن ببخشد.

گاز کربنیک صنعتی همچنین در صنایع دیگر نیز به کار می‌رود. برای مثال، در تولید سیمان، گاز کربنیک به عنوان یک منبع اصلی از دی‌اکسید کلسیم در فرآیند تولید سیمان استفاده می‌شود. همچنین، در تولید فولاد و آهن، گاز کربنیک به عنوان یک عامل خنک‌کننده در فرآیند تولید استفاده می‌شود.