تولید صنعتی گاز کربنیک

تولید صنعتی گاز دی اکسید کربنیک با استفاده از بویلر یکی از روش‌های تولید این گاز می‌باشد. در این روش، دی اکسید کربن به عنوان ماده خام در داخل بویلر قرار می‌گیرد و با اعمال حرارت و فشار، تبدیل به گاز کربنیک می‌شود. بویلرها در صنایع مختلف برای تولید بخار، گرمایش و سایر فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شوند. در برخی از موارد، دی اکسید کربن به صورت مایع در داخل بویلر قرار می‌گیرد و با اعمال فشار و حرارت، تبخیر شده و به صورت گاز کربنیک آزاد می‌شود. استفاده از بویلر برای تولید گاز کربنیک در برخی از صنایع مانند صنعت نوشیدنی سازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تولید گاز کربنیک به دلیل سادگی و کارایی در برخی از موارد مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • گاز کربنیک غرب